Trafikstyrning: Bilister provkör in i framtiden

I år kommer 350 slumpvis utvalda göteborgare att få köra in i framtiden. Ett hundratal privatbilar utrustas i dagarna med en färddator som via en GPS registrerar exakt var och när bilen har kört.

NÄR FÖRAREN VRIDER OM startnyckeln ringer färddatorn upp en central och ger ett besked om senaste resan. Betalningen beräknas efter körsträcka där prislappen är högre under rusningstid och i zonerna inne i city. Pengarna dras direkt från kontot där verkligheten simuleras med en penningsumma som fyllts av projektledningen. Saldot och priset för olika alternativ kan avläsas på handdatorn, som sitter på instrumentbrädan.

EU-projektet i Göteborg kallas Progress. Det står för Pricing ROad use for Greater Responsibility, Efficiency and Sustainability in citieS, vilket på svenska blir Prissättning av väganvändande för bättre framkomlighet, miljö och uthållighet i städer.

Sveriges första försök med vägavgifter ska pågå fram till 2004. Avsikten är att ge politikerna svar på frågan om trafikanterna vill betala för vägen på ungefär samma sätt som när vi åker taxi.

– Den teknik som behövs finns på marknaden men den är fortfarande för dyr säger projektledaren Jonas Sundberg på konsultföretaget Sweco, som svarar för den tekniska administrationen. Men, säger han, snart är denna telematik så billig att den finns i de flesta nya bilar.

I morgonrusningen mellan 7.30 och 8.30 stiger priset till 50 kronor milen i centrala Göteborg och 70 kronor i stadskärnan. Genom att klicka på två punkter på kartan fås exakt besked om vad resan kostar – och hur mycket man skulle spara om färden senareläggs en halvtimma. Uppgifter om zonkarta och tariffer hittar man på www.progress.nu.

Den som på billigaste sätt vill ta sig från Mölndal till Hisingen tipsas om en rutt öster om staden via Angeredsbron i stället för E 6 genom Tingstadstunneln. Projektet innehåller också en miljödel som visar alternativkostnaden för till exempel spårvagnen. I miljötestet kan vägtaxan växla mellan 2 och 10 kronor per mil beroende på var man åker.

Att försöket hamnade i Göteborg och inte i Stockholm, som har mycket värre trafikproppar, påstås hänga samman med att såren inte läkts efter de kapsejsade Dennistullarna. Att trafikanterna ogillar vägtull som en extra pålaga vet man från intervjuer med ett stort antal göteborgare. Vägen är ju redan betald över skattsedeln anser de.

– Enkäten visade också att folk inte bryr sig så mycket om att storebror kan se dig säger Jonas Sundberg. Något hot mot integriteten finns inte heller i vårt projekt.

Accepteras vägavgifter bättre om man kommer fortare fram eller om miljön skonas

Det vill finansiärerna av testet, EU, Vinnova (Verket för Innovationsforskning) och Vägverket, få besked om. Tekniken för att mäta när och var vi kör, ner på några meter när, finns redan. Frågan är om prismekanismen fungerar för att ändra våra vanor, som när vi tar samma väg till jobbet under ett helt liv.

Sju europeiska städer förutom Göteborg deltar i projektet.

Helsingfors, Köpenhamn, Trondheim, Edinburgh, Bristol, Genua och Rom prövar vägavgifter inom ramen för Progress. Resultatet ska redovisas 2004. Olika tekniska lösningar prövas; till exempel som i Trondheim där bilisterna får passera en tull efter samma modell som på Öresundsbron.

Ingemar Lindmark

ekonomi@dn.se

08-738 10 00

FAKTA/trafiken år 2010

Biltelematik

2010 innehåller flertalet nya bilar satellitpejl, dator för navigation och Internet via mobila nät. Ford säger sig kunna leverera sådan telematik i alla nya bilar redan 2005.

Olyckor

År 2010 ska antalet döda på vägarna i EU-länderna vara halverat jämfört med de 40 000 som omkommer i år enligt ett mål som EU-kommissionen satt upp.

Bränslecellmotorn

Daimler Chrysler och andra bilföretag spår att massproduktion är i gång runt 2010.Vatten är enda restprodukten från bilen när motorn drivs med vätgas.

Priset för trafikinfarkten

2010 kommer trafikstockningarna att kosta EU-länderna 80 miljarder euro motsvarande 1 procent av BNP jämfört med 0,5 procent i dag. Sker inte något radikalt ökar godstrafiken på vägarna med 50 procent och personbilstrafiken med 37 procent under detta decennium.

Galileo

Lyckas inte USA sätta krokben kommer EU i mars att besluta om ett europeiskt alternativ till de amerikanska GPS-satelliterna. 30 europeiska satelliter ska om några år ge bättre precision och integreras med ett avancerat system för trafikstyrning.

EU-kommissionens vitbok

Vitboken med titeln ”Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010” publicerades i höstas.

Får kommissionen gehör innebär det en radikal omställning av trafikpolitiken, där kilometeravgifter ingår. Första steget är kraftigt höjda vägavgifter för lastbilarna så att järnvägen kan konkurrera.

Stockholm

Antalet bilar som fastnar i Stockholms flaskhalsar väntas 2010 nästan vara fördubblat jämfört med 1998.

Enligt utredaren Transek kommer varje invånare i länet att köa bort en solsemester varje år – och köandet antas då kosta 3 760 kr per skalle.

Bilinfarkt. Kan ny teknik lösa upp trafikknutarna i våra innerstäder

Ny satellitbaserad teknik för biltullar testas i år i Göteborg – tanken är att ekonomiskt kunna styra trafikflödet, samtidigt som bilisterna får förslag om snabbare och billigare vägval.

Automatisk betalning. Ulrik Karlsson visar hur man använder utrustningen för automatisk vägavgift. Genom att slå in vart han vill åka kan han få uppgift om snabbaste eller billigaste vägval.