I mitten på juli 1795 lämnade författaren Mary Wollstonecraft sin dotter och barnflickan Marguerite i Göteborg och for norrut för att komma till Strömstad och Sydnorge. Vilken väg tog hon på den två dygn långa resan till gästgiveriet i Kvistrum, strax söder om Munkedal? I boken Brev skrivna under en kort vistelse i Sverige, Norge och Danmark, avslöjar hon inte mycket. Det var billigt att hyra posthästar för den egna vagnen för resan på de glest trafikerade vägarena skriver hon. 

Hennes reseberättelse blev mäkta populär och översattes till flera språk. Fast mindre populär i Göteborg. De som berikats av kriget levde i överdåd, med mycket sprit och mat. Damerna blev feta och fick dåliga tänder av allt socker och kaffedrickande. Dålig hygien och hunsat tjänstefolk bredde på avsmaken för staden.

Hjärtum ståtar med mer kultur än Svenska Akademiens Jayne Svenungsson från Intagan. Man glömmer Europas stora författare med koppling till socknen. Böckerna finns inte ens på Lilla Edets bibliotek.


Wollstonecraft genom Hjärtum

holmen
Holmen vid Göta älv

Av allt att döma for hon älvdalsvägen för att sedan färja sig över älven vid Holmen en dryg kilometer söder om Ströms slott. Kanske tog hon in på Holmens gästgiveri för i kvällningen körde man inte gärna den backiga vägen från Hasteröd till Backamo och Grinneröds gästgiveri i Åsen.

Den gamla kungsvägen över Hisingen, med två färjor, och sedan de bergiga vägarna genom Solberga och Ucklum var för de flesta ett sämre val.

Kanske var det gästgiveriet i Hjärtum hon tänkte på då hon skildrar början på resan från Göteborg.

Gästgiverierna var OK tyckte hon, frånsett sängarna och det hårdtuggade rågbrödet. Rummen var kvava för de murade ugnarna vedeldades bara två gånger varje dag. Det dröjde innan bönderna ställde upp med hästar så därför skickade förryttare som förvarnade om ankomsten.

Innan hon tog båten över till Sydnorge besökte hon Halden. En vagn finns på Röds Herregård.

vagn
En vagn som Wollstonecraft använde på resan. Finns på Röds herregård i Halden

På återresan for hon samma väg genom Bohuslän fast då tog hon från Ström  en avstickare till Trollhättefallen som var den tidens stora turistattraktion. Vilken sida längs älven hon sedan tog till Göteborg vet man inte. Trakten längs älven skildrar hon så här:

I had six weeks before passed over the same ground; still it had sufficient novelty to attract my attention, and beguile, if not banish, the sorrow that had taken up its abode in my heart. How interesting are the varied beauties of Nature, and what peculiar charms characterise each season! The purple hue which the heath now assumed gave it a degree of richness that almost exceeded the lustre of the young green of spring, and harmonised exquisitely with the rays of the ripening corn.

The weather was uninterruptedly fine, and the people busy in the fields cutting down the corn, or binding up the sheaves, continually varied the prospect. The rocks, it is true, were unusually rugged and dreary; yet as the road runs for a considerable way by the side of a fine river, with extended pastures on the other side, the image of sterility was not the predominant object, though the cottages looked still more miserable, after having seen the Norwegian farms.


Våra första feminister

de Stael

1794 innebar både passion och hjärtesorg för Europas två stora författarinnor, båda med feministiska förtecken. Mary Wollstonecraft. Och Germaine de Stael – som då bara hade skrivit en bok, om Rousseau – som ett förebud till fransk revolutionen. Efter nyåret 1794 tändes hennes passion med Adollph Ribbing, som då fanns i hennes hus nära Genève på flykt från terrorn i Paris.

Madame försökte hålla kärleken vid liv med brev till både Adolph och hans mor Eva Löwen, som blev en nära vän. För när maken Erik Stael von Holstein dök upp i Schweiz hade Ribbing dragit till Tyskland och Danmark. Äktenskapet med Eric, Sveriges ambassadör i Paris, var på upphällningen. Hon fann sedan tröst i den radikale Benjamin Constant, som blev far till ett av hennes barn. Adolph skulle några år senare besöka sin mor på Ström i Hjärtum.

När kriget med England utbröt fängslades brittiska undersåtar i Frankrike. Wollstonecraft räddades av amerikanen Gilbert Imlay, som i april 1794 lät henne flytta in som sin fru och därmed amerikansk medborgare; i realiteten som sambo för minnena från sin våldsamme far hade gjort henne skeptisk till äktenskapet. Åtminstone hos Mary tändes kärleken för han var stilig, begåvad och hade ett spännande förflutet från amerikanska frihetskriget.

I februari 1792 överlämnade Mary Wollstonecraft sin feministiska pamflett A Vindication of the Rights of Woman till franske diplomaten Charles Maurice de Talleyrand som i London försökte få till stånd en fransk-engelsk allians. Efter septembermorden blev han kvar i London och var nära vän och kanske älskare till Germaine de Stael under hennes engelska vistelse våren 1793.

Wollstonecraft

Wollstonecraft ville få sina radikala idéer bekräftade då hon anlände till revolutionens Paris i december 1792 – en månad efter Adolph Ribbing kom dit med sin mor och sambo – Eva Löwen och gustaf Maclean. Korsade deras vägar i stadens utländska koloni? Etablissemanget var decimerat för många av de som överlevt hade emigrerat, som Madame de Stael tidigare efter septembermorden september. Förskräckta paret Löwen Macklean for vidare till Rom och Neapel med Pompeji, där de i januari umgicks med Gustav III:s syster Sofia Albertina.


 Maclean på Ström

Från älven och Holmens gästgiveri kunde Wollstonecraft se Strömfallen och Ströms slott. Hennes ressällskap, Elias Backman, berättade nog om vännen John Hall som är ägare till flera sågar vid fallen.   Skottättade Hall är rikaste köpmannen i Göteborg och vän med familjen Backman. Wollstonecraft besökte familjen Hall på nybyggda slottet Gunnebo utanför Mölndal.

Elias Backman är också affärsbekant med Rutger Maclean, som är uppväxt på Ströms slott och har byggt en kvarn i fallen. Fast detta år är bröderna Rutger och Gustaf Maclean upptagna med att dela arvet på i Skåne. Gustav  får Ström i Hjärtum och Rutger kan ägna sig åt jordreformer på Svaneholm. Rutger Maclean  har enligt handelsböckerna kontakt med Gilbert Ismaels två handelsagenter i Köpenhamn.

stromurnaBodde Gustaf Macklean och Eva Löwen på Ströms slott när Mary Wollstonecraft for förbi? Förmdligen inte. Paret hade efter sin grand tour i Europa gift sig i september året innan. Vid nyår 1794/95 i Köpenhamn köpte de en egendom åt Evas son, kungamördaren Adolph Ribbing. En bra gissning är att de sedan for till Gustafs ärvda gods i skånska Slimminge, som han det året sålde till bror Rutger.

Ström i Hjärtum blev nästa bostad. ”Med förmåga att gagna i högre yrken valde han jordbrukarens” som det står på minnesmärket Eva Löwen reste över sin man i slottsparken.


Landshövding från Västerlanda löste gåtan

Hur kom det sig att Mary Wollstonecraft gjorde denna vådliga resa? Efter självmordsförsöket i maj och sedan på ett skepp från Hull som släppte av henne och babyn på ett skär (fyren Nidingen?) utanför Onsalahalvön.

 

 

Orsaken avslöjades efter ett par århundraden av historikern Per Nyström, uppväxt i ett folkskollärarhem en halvmil söder om Ströms slott. Efter karriären som länets landshövding listade Nyström ut att Wollstonecraft letade efter sin älskares försvunna skepp med gömda silverföremål för att betala spannmålen i Göteborg.

Priserna steg i Frankrike och folk svalt. Den brittiska sjöblockaden med kryphål i Göteborg och Hamburg öppnade affärsmöjligheter för smarta utlänningar som Imlay. Han flyttade till le Havre där Mary i maj 1794 födde deras barn Fanny. Strax efter köpte han det tremastade skeppet Liberté. Det döptes om till Maria Magrethe efter hustrun Mary och barnflickan Margaurite med en norsk flagga i masten. För att ta sig genom engelska spärren registrerade ägarskapet med en ung norsk kapten, Peder Ellefsen, som bulvan.

Före avfärden till Göteborg stuvade Imlay och hans amerikanske kompanjon Coleman in 36 silverbrickor krönta med kungafamiljens emblem. Tillsammans med 32 silvertackor värderades skatten till 3 500 pund, motsvarande flera miljoner idag. Sedan överger Imlay familjen och flyttar till London. Mary blir kvar i Paris den den stränga vintern, då många dog av svält, och publicerar då An Historical and Moral View of the Origin and Progress of the French Revolution. Se hennes tidslinje.

Tanken var att man för silvret i Göteborg fylla skeppet med livsmedel, som sedan skulle ge Imlay en rejäl vinst i det svältande Frankrike. Problemet var att Maria Magrethe efter besöket i Köpenhamn i augusti 1794 inte syntes till i Göteborg. I stället dyker det upp vid jultid i Arendal på norska sydkusten – utan silverlast varvid Ellefsen arresteras.

Mary Wollstonecraft följer efter Imlay till London våren 1795, där han som den undflyende älskaren räddar henne från ett självmordsförsök. Han övertalar henne att fara till Skandinavien med en fullmakt att sköta affärerna kring Ellefsen och det försvunna silvret. Om detta skriver hon inte en rad i reseberättelsen Letters Written in Sweden, Norway, and Denmark. I stället blandar hon där yttre iakttagelser med en inre resa, där det trassliga förhållandet till Imlay ibland antyds mellan raderna.


Per Nyström

Den verkliga orsaken till resan avslöjades först 1980 med Per Nyströms Mary Wollstonecraft’s Scandinavian Journey. Västerlandasonen som blev landshövding hade då i arkiven letat rätt på skeppspapperen. Norska forskare har sedan bidragit med fler upplysningar.

 

 

1903 gav Margareta och Per Edvin Nyström liv åt sonen Per. Familjen bodde i skolan i Västerlanda kyrkby, en halvmil söder om Ströms slott. Nyström var förutom radskrivare för lokalpressen folkskollärare och bodde i skolan med familjen i Västerlanda Kyrkby, en dryg halvmil söder om Ströms slott.

Nystrom

Per Nyström studerade i Lund men avbröt karriären som lovande historiker för att bli journalist. Och efter kriget Gustav Möllers statssekreterare efter sin nära vän Tage Erlander. Det belönades med posten som landshövding i Bohuslänet, där han fick äran att förlägga petrokemin till Stenungsund. Historieforskningen inriktad på 1700-talets näringar återupptogs efter pensioneringen.

Hjärtums styresmän tar emot landshövding Nyström och Gustaf VI Adolf vid Ströms slott 1955. Bäst mins jag kungens Cadillac. Klicka till Lillaedetbilder.

De privata breven, som Nyström publicerar, avslöjar en förtvivlad kvinna som ser pappan till hennes barn glida ifrån henne. I ett brev dagarna hon passerar Hjärtum kan man läsa: ”Jag hoppas få höra från dig med morgondagens post. Min käraste vän ”Jag kan inte slita loss min kärlek från dig – och, fastän varje hågkomst ger mig ett sting i själen, så tänker jag på de karaktärsfel som gjort ett så grymt intrång i min sinnesro”.


Skräckens Paris

Med ett kungamord som merit smälte Adolph Ribbing snabbt in i stadens radikala societet där även Wollstonecraft fanns med. Hon bodde när fästet Temple där kungafamiljen satt inspärrad. Hon såg Ludvig XVI transporteras till nationalkonventet anklagad för kontakt med Frankrikes fiender. Ribbings mor Ewa Löwen och hennes än så länge sambo Gastaf Maclean stannade inte i Paris och fortsatte resan söderut.

Vid samma tid häktades Thomas Thorild och fick avhandlingen Om det allmänna förståndets frihet tagen i beslag. Den populäre poeten sågs som en svensk jakobin och blev därför i februari landsförvisad på fyra år. I Köpenhamn ger han ut skriften Om Qvinnokönets naturliga höghet, helt i Wolstonecrafts anda. När hon sommaren 1795 åker förbi Thorilds fördelsgård i Svarteborg befinner han sig i svenska Pommern, upptagen med att bli Greifwalduniversitetets bibliotekarie.

Thorild och Wollstonecraft har som radikala tänkare en hel del gemensamt. Hans publik breddades med skriften Om det allmänna förståndets frihet. Hennes litterära genombrott kom med reseskildringen Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark, som översattes till flera språk. Innan nådde deras verk en intellektuell elit. För Wollstonecraft poeter som William Wordsworth. För Thorild Atterbom och fosforisterna som Madame de Stael träffade i Uppsala 2013. För sena tiders feminister har Thorild och framförallt Wollstonecraft varit ikoner.

I januari 1793 såg Adolph Ribbing kungen, nu kallad medborgare Capet, förlora huvudet i giljotinen. Ryktet gick att tronföljaren, påtänkt som Ludvig XVII, var avlad av Marie-Antoinettes förmenta älskare Axel von Fersen – en gång också älskare till Adolph Ribbings mor Eva Löwen. Efter kungaparets misslyckade flyktförsök bosatte sig Fersen i Bryssel. I februari fångcell

Trots att Wollstonecraft räknades sig till de utsatta girondisterna stannade hon kvar och kunde med skräckfyllda upplevelserna året efter i London publicera boken An Historical and Moral View of the French Revolution.

Att ha mördat en svensk kung hjälpte inte. I mars 1793 arresterade adelsmannen Ribbing för sitt stöd till franska kungafamiljen. Ambassadören Erik Stael von Holstein hjälpte honom att fly till Geneve omedveten om att ädlingen snart skulle gilja hans fru Germaine. Hon, som bodde på sin fars slott Coppet, och Ribbing försökte hjälpa Marie Antoinette innan hon halshöggs i oktober 1783. Änkan Capet, som hon då kallades, misstänktes nämligen för att i kriget bistå sitt hemland Österrike.


Litteratur:


Av Ingemar Lindmark