Säg Edet och de flesta tänker på något som man använder där bak. Varumärket Lilla Edets kommun är solkat, om man ska vara ärlig. Nummer 248 i Svenskt näringslivs ranking 2017 av landets bästa företagskommun. I botten bland Sveriges 290 kommuner.  Det är svårt att tvätta bort bilden av en typisk bruksort, bortskämd med ett pappersbruk där 400 jobbar.

Tidningen Dagens rankade 2017 årets superkommun bland 130 landsbygdskommuner. Lilla Edet på plats 109. Rangordningen drogs ner av företagsamheten (120) och den det kommunala resultatet (123) och soliditeten (128). Låginkomstkommunen är illa rustad för framtiden.

dnsolide
Svarta stapeln: kommuns långsiktiga betalningsförmåga. Röda stapeln: förändring befolkning 2007-2017

Kommunen är mogen för konkurs – om den varit ett företag.  En negativ soliditet på 30 % placerar Lilla Edet som landets tionde sämsta kommun. Siffrorna redovisas i försäkringsbolaget Skandias inventering för år 2017. Där jämförs tillgångarna mot lån och dolda pensionsåtaganden för att avgöra kommunens betalningsförmåga på sikt.

En tröst är att folk flyttar in i kommunen och kan bidra till skatten i framtiden. De flesta i samma liga är avfolkningskommuner, mest  i Norrland och Bergslagen ner mot Västergötland.

 

Lilla Edets dåliga ekonomi sticker ut i den västsvenska tillväxtregionen. Är den fattiga kusinen i Göteborgs kommunförbund.  Lägst inkomst per skalle, sedan ett tiotal år – till och med lägre än rikssnittet. Fler bidragstagare även om talen sjunker. I procent av befolkningen bara hälften så många högutbildade som i riket.

Bruksorten Lilla Edet riskerar samma öde som många orter som dominerats av ett stort företag. Edets pappersbruk  är ett av de mindre i Essitykoncernen, vilket inte båda gott i en omstrukturering. En fara som inte direkt stärker den kommunala sjukdomsinsikten.


 

Boten mot soten?

Valet står mellan att höja kommunala skatten eller att krympa de offentliga tjänsterna.  Besk medicin för en kommun som redan tar ut 22,37 kronor på varje hundralapp – förutom de 11,48 som går till landstinget. Mer än konkurrenterna i Göteborgsregionen. Ett par med miljoninkomst får räkna med 24 000 mer i skatt om de flyttar från Partille till Lilla Edet, kanske mer i framtiden.

Det behövs bra argument som biter på den kalkylen. Ett är att folk flyttar in. Åldersstrukturen i Lilla Edet talar för att fler kan betala av kommunens skuldberg.

Skära ner kommunens utgifter? När Lärarförbundet 2018 rangordnade 290 kommuner som bästa skolkommun trillar Lilla Edet ner till nummer 285. Studieresultat och lärartäthet ligger kommunen i fatet.

edetresultat

Inte mycket sjukdomsinsikt i kommunens årsredovisning för 2017, fast en tröst är att  siffrorna går åt rätt håll. Markförsäljning och Migrationsverket är bräckliga intäkter på sikt. En tidvis ansträngd relation till myndigheten, för Lilla Edet har fått pengar och sedan hyst ensamkommande i andra kommuner. En opinion har hindrat de styrande att jaga iväg olycksbröderna då de fyllt 18.

Missnöjet gynnar Sverigedemokraterna som i valet 2014 fick fem fullmäktigeplatser, lika många som för centern och moderaterna. Det räcker inte för att rubba vänstermajoriteten med 11 platser för s, tre för v och en liberal. Bara en stol för mp men så är inte Lilla Edets miljöarbete något att skryta med: ranking 230 av 290 kommuner 2018.


 

Ljusa sidan: husbingo

Fastighetsbyrån  jämför säljpriserna för en 140 kvm enhetlig villa, Sverigevillan kallad. 2017 kostade en sådan i Göteborgs kranskommuner, som Partille, 6-7 miljoner. Och ungefär det dubbla i Stockholmsregionen. Statistik ges inte för Lilla Edet men i Vänersborg och Uddevalla säljs typvillan för  2,1 respektive 2,6 miljoner.

Edhemnet
Klicka till Hemnet

Lilla Edet kommer man närmre med SCB-statistiken där medelpriset 2017 för ett småhus låg på 1,9 miljoner, samma som i Vänersborg. Att jämföra med 2,5 för Uddevalla, 5,2 för Partille och 7,5 miljoner för Täby.

Än viktigare är pristrenden, upp 17 % i Lilla Edet 2016-2017. Ungefär det dubbla jämfört med storstadsnära kommuner som Partille och Täby. I Hjärtum ligger senaste slutpriset runt 15-20 tusen kr/kvm för 130+kvm-hus, alltså i storleksordningen  2 miljoner.

 

Den i Göteborgstrakten som säljer en lågbelånad kåk och flyttar till något liknande  i Lilla Edets kommun kan i runda svängar  ha 4-5 miljoner i handen för att starta ett företag eller förverkliga en livsdröm. För att inte tala om vad en stockholmare kan komma med. Med en årsränta på fyra procent kan exgöteborgaren räkna hem sådär 150 000 kr/år. I centralorten och ännu mer i glesbygden, som Hjärtums socken. I den jämförelsen väger högre kommunalskatten lätt.

edettomt
Foto Ingemar Lindmark

Kommunens tomter går åt som smör, som på på Ströms gamla åkermark. Att älvdalens bästa jord behövs bättre i framtiden för matproduktion bekymrar bara de miljöaktiva.  Frågan är hur många i ett husgytter i till exempel Partille som vill flytta till ett liknande husgytter i Edetkommunens planlagda områden?

Kniven mot strupen. Vill man få in goda skattebetalare måste det till attraktiva bomiljöer, gärna runt gårdar och uppe bland sjöarna i fjällbygden. De behövs om Lilla Edet ska ta sig ur den ekonomiska rävsaxen.


 

Eko ger eko

ekoodl1
Foto Ingemar Lindmark

Från mitt torp i Ucklum ser jag ekoodlingar på gärdet och i växthus. Odlaren är en före detta utvecklingschef på Alfa Laval som här ger jobb för ett tiotal unga sommarpraktikanter. Grönsakerna säljs av en före detta teknikdoktor på Chalmers, bland annat i gårdsbutiken som hustrun från Kina sköter. Möblerna till kaféet snickras i lagården av en engelsman som bor i mangårdsbyggnaden.

solglantan
Solgäntans gårdsbutik
ekohus
F d källarvinden

Källarvinden har en före detta marindirektör rustat upp till ett ekohus, trots motstånd från kommunen. Nedanför mitt hus har en konsult i företagsutveckling flyttat in från Göteborg. Alla med resurser att realisera drömmar. Allt på gården där jag växt upp.

En granne spenderar en del av miljonerna från sålda kakfabriken i Stockholm för att rusta upp kursgården nedanför torpet. En annan granne, inflyttad frän Göteborg, gör dokumentär för TV och en tredje skriver böcker.

Den gemensamma nämnaren är kultur och vacker natur. Som även finns i Hjärtum på andra sidan kommungränsen. Så vad är skillnaden?


 

Öppna famnen?

Räknat utifrån företagens bokslut kom Lilla Edet trea av länets 49 kommuner i rankingen Bästa tillväxt 2017.  Det vill säga baserat på hårda fakta och inte vad folk tycker.

Kanske rentav starta ett eget företag trots företagarnas utskåpning av näringslivsklimatet där? ”Har Stenungsunds kommun hört av sig med en klapp på axeln”? Nix blir svaret då jag frågar företagare som flyttat in nära mitt torp.  Samma bruksanda i Lilla Edet?

Så frågan är om man ska starta i ett expansivt företag i Lilla Edet men bo i en annan kommun med bättre ekonomi och service? Som dom som bor i ett fiskeläge men skriver sig i en lägenhet i stan. Eller hellre skatta i Lilla Edets kommun, bo bra och pendla.

akerstrom
Älven sett från Åkerström. Foto Ingemar Lindmark

Med bil tar det från Hjärtums kyrkby 50 minuter till Göteborgs City och halva den tiden tiden till Trollhättan. En Täbybo behöver minst 20 minuter för att bila till Stockholm C. Inte mycket fortare går det med bil från Partille till Göteborg C.

Mest av allt drömmer svensken om en herrgård på landet enligt Fastihetsbyråns enkäter. Det går före Karibien, Toscana och paradvåning i Stockholm. . Så många herrgårdar finns inte i Hjärtum men däremot nära till vatten och bullerbyar, inbjudande för både barn och hästar. I varje fall om kommunen är mer generös med byggloven.

Vacker natur och pengar i plånboken är inte allt. Tas jag som inflyttare emot i bygden med öppna armar? Det kan bara Hjärtumborna svara på.

 


/ Av Ingemar Lindmark